Woningcorporaties staan voor een ingewikkelde opgave: voldoende betaalbare en duurzame woningen aanbieden in leefbare wijken. Een flinke puzzel waarin alle facetten moeten kloppen.

Probeer dan maar eens de “juiste” keuze te maken.

Corporaties waarmee we werk(t)en

Hoe Republiq impact maakt

Wij helpen woningcorporaties met het maken van de juiste keuzes in hun portefeuille. Waar investeren? Waarom? En hoeveel? Zo kunnen corporaties nu én in de toekomst passende woningen aanbieden.

Onze aanpak is vernieuwend. Wij vinden dat vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker kan. En zo veel mogelijk evidence-based. Er is geen andere partij die zoveel relevante data heeft over het corporatievastgoed als Republiq. We combineren die data graag met onze real life expertise.

Nog even over data: met Pien hebben we een echte troef in handen op het gebied van beleidsvraagstukken en vastgoedsturing. Wij gebruiken Pien in onze adviezen. Maar Pien is als software voor vastgoedsturing ook door de corporatie zelf in te zetten.  

Onze gedreven specialisten (toegegeven: er zitten wel wat perfectionisten tussen) ondersteunen bij vrijwel alle facetten van de beleidsachtbaan. Zo dragen we samen, maar ieder op zijn eigen manier, ons steentje bij aan de sector. En dat is impact waar we trots op zijn.

Peter
Wij denken dat de datarevolutie het speelveld in het vastgoed volledig op zijn kop zal zetten. Sterker nog: daar willen wij een serieuze bijdrage aan leveren.
Nori
Aanbesteden is een kunst. Dat moet je doordacht en zorgvuldig doen. Ik vind het pas echt interessant als de aanbestedingsvorm past bij de organisatie, bij de opgave en bij de expertise van de markt.
Gijs K.
Het mooiste is als we geen los project aanbesteden, maar echt een stap maken in de toekomstige verhouding tussen opdrachtgever en marktpartij.
Wouter
Soms past een advies op één A4. Maar voordat we zover zijn hebben we het tot de bodem uitgezocht en al tien keer van een andere kant bekeken. Het écht willen weten, dat typeert ons wel.
Stefan
Onze adviezen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die beter bij je passen. Dit gaat dus niet alleen maar over geld, maar ook over mensen en - niet te vergeten - het klimaat.
Relevante expertise

Vastgoedsturing

Met behulp van data onderbouwen we wat de slimste keuzes zijn binnen het werkgebied en de portefeuille. Soms is dat een document zoals de portefeuillestrategie. Vaker is dat ondersteuning bij de borging van portefeuillemanagement of assetmanagement. Samen richten we de vastgoedsturing in zodat deze past bij jullie lange termijn doelen.

Download whitepaper

Beleidsadvies

We zijn thuis in de verschillende soorten beleid van de corporatie. Denk bijvoorbeeld aan het huurbeleid, het onderhoudsbeleid of het duurzaamheidsbeleid. Wij zorgen voor heldere keuzes die helpen bij de uitvoering. En, zoals je van een databedrijf kunt verwachten, gelijk met de impact van keuzes in beeld.

Wijkvisies

Elke wijk heeft zijn eigen DNA. En dat vraagt om passende keuzes. Soms is dat een vastgoedingreep, een andere keer een sociale interventie. En soms is gewoon even niks doen de beste optie. Wij hebben de kennis én data op zak om te helpen en te kiezen in welke wijken jullie het beste kunnen beginnen. En ook Pien staat te trappelen om haar module Wijkvisies hiervoor in te zetten.

Meer over deze tool

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van de corporatie praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor 1.516 woningtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de huurder. En als dat nog niet precies genoeg is, dan kan ons zusterbedrijf Route Nul de werkvoorbereiding verzorgen.

Ketensamenwerking

Een partnership voor de lange termijn inrichten vraagt om vertrouwen én goede afspraken. Dan is het fijn om een onafhankelijke derde partij in te schakelen. We brengen standaarden en voorbeelden en we overbruggen taalverschillen tussen corporatie en markt.

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Data

Data zit in ons bloed. De afgelopen jaren hebben we zelf ons eigen Data Lake ontwikkeld met alle relevante data voor de vastgoedsturing. We helpen corporaties graag om zelf ook data-volwassen te worden, al dan niet met behulp van onze eigen data of met Pien. Zo ben je klaar voor de toekomst.

Financiën

“Kan de corporatie dit eigenlijk wel betalen?”. Een onmisbare vraag binnen de vastgoedsturing en planvorming. Wij rekenen het voor je door. Op niveau van de meerjarenbegroting of als businesscase of een variantenstudie. Zo hoef je niet meer in te zitten over financiële haalbaarheid.

Vastgoedsturing
Beleidsadvies
Wijkvisies
Duurzaamheid
Ketensamenwerking
Aanbesteding
Data
Financiën
Financiën

Financiën

“Kan de corporatie dit eigenlijk wel betalen?”. Een onmisbare vraag binnen de vastgoedsturing en planvorming. Wij rekenen het voor je door. Op niveau van de meerjarenbegroting of als businesscase of een variantenstudie. Zo hoef je niet meer in te zitten over financiële haalbaarheid.

Data

Data

Data zit in ons bloed. De afgelopen jaren hebben we zelf ons eigen Data Lake ontwikkeld met alle relevante data voor de vastgoedsturing. We helpen corporaties graag om zelf ook data-volwassen te worden, al dan niet met behulp van onze eigen data of met Pien. Zo ben je klaar voor de toekomst.

Aanbesteding

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Een partnership voor de lange termijn inrichten vraagt om vertrouwen én goede afspraken. Dan is het fijn om een onafhankelijke derde partij in te schakelen. We brengen standaarden en voorbeelden en we overbruggen taalverschillen tussen corporatie en markt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van de corporatie praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor 1.516 woningtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de huurder. En als dat nog niet precies genoeg is, dan kan ons zusterbedrijf Route Nul de werkvoorbereiding verzorgen.

Wijkvisies

Wijkvisies

Elke wijk heeft zijn eigen DNA. En dat vraagt om passende keuzes. Soms is dat een vastgoedingreep, een andere keer een sociale interventie. En soms is gewoon even niks doen de beste optie. Wij hebben de kennis én data op zak om te helpen en te kiezen in welke wijken jullie het beste kunnen beginnen. En ook Pien staat te trappelen om haar module Wijkvisies hiervoor in te zetten.

Meer over deze tool

Beleidsadvies

Beleidsadvies

We zijn thuis in de verschillende soorten beleid van de corporatie. Denk bijvoorbeeld aan het huurbeleid, het onderhoudsbeleid of het duurzaamheidsbeleid. Wij zorgen voor heldere keuzes die helpen bij de uitvoering. En, zoals je van een databedrijf kunt verwachten, gelijk met de impact van keuzes in beeld.

Vastgoedsturing

Vastgoedsturing

Met behulp van data onderbouwen we wat de slimste keuzes zijn binnen het werkgebied en de portefeuille. Soms is dat een document zoals de portefeuillestrategie. Vaker is dat ondersteuning bij de borging van portefeuillemanagement of assetmanagement. Samen richten we de vastgoedsturing in zodat deze past bij jullie lange termijn doelen.

Download whitepaper

Herkenbare zaken

Dit horen we vaker

Corporaties hebben allemaal een ander werkgebied. Maar de vraagstukken zijn vergelijkbaar. We herkennen een aantal terugkerende thema's waarin we snel van meerwaarde kunnen zijn.

Duurzaamheidsbeleid en energiekalender

Naar een toekomstbestendige portefeuille.

Keuzes maken over een toekomst die onzeker is. Lastig. Toch moet dit, met het oog op alle afspraken en doelstellingen wel gebeuren, willen we in 2050 een duurzame woningvoorraad hebben. Republiq kan daarbij helpen door:

 • — Het vertalen van de doelen naar technische ingrepen.
 • — Gebruik te maken van een rijke investeringskostenbibliotheek.
 • — Het selecteren van oplossingen met de meeste impact.
 • — Te bepalen wat de winst is voor de corporatie en de huurder.
 • — Een uitvoeringsplanning voor de komende jaren op te stellen.
Help me op weg

Ketensamenwerking

Afspraken maken die voor iedereen werken.

Er is voor woningcorporaties veel te doen in de bestaande voorraad. Plannen die vaak al vooruit gepland zijn tot 2030 (of verder). Ketensamenwerking is een uitkomst om kosten te besparen en een constante uitvoeringsstroom te garanderen. Corporatie en aannemers worden er steeds meer bedreven in. Wij ondersteunen in ketensamenwerking door:

 • — Te helpen met het selecteren van de best passende partij.
 • — Het belang van de corporatie én de marktpartij in beeld te brengen.
 • — Verbinding te creëren tussen beide partijen.
 • — Mogelijke taalverschillen vroeg op tafel te krijgen.
 • — Eerlijke afspraken te maken over prijs en uitvoeringskwaliteit.
Help me op weg

Vastgoedsturing

De kern van de corporatie.

Een goed ondernemingsplan is sturend voor de uitvoering. Maar dat is nog geen vanzelfsprekendheid. De grootste uitdaging bij het op gang krijgen van de beleidsachtbaan is om abstracties te overbruggen. Zodat wonen, vastgoed en financiën dezelfde kant op sturen. Republiq helpt door:

 • — Een proceshandboek op te stellen voor vastgoedsturing.
 • — De benodigde data in beeld te brengen en te koppelen.
 • — Pien mee te nemen die het werk leuker, sneller en makkelijker maakt.
 • — Een heldere prestatiemeting voor de hele portefeuille uit te voeren.
 • — Met kengetallen de keuzes door te rekenen.
Help me op weg

Data-inrichting

Want: garbage in, is garbage out.

Data is niet meer weg te denken uit ons vakgebied. Maar hoe weet je nu of je met de juiste data werkt? En of die data nog wel accuraat, compleet, correct en uniform is? Zeker wanneer data uit veel verschillende systemen komt, lijkt die opgave onmogelijk. Gelukkig weten wij daar wel raad mee, door:

 • — Snel verschillende bronnen aan elkaar te koppelen.
 • — Een quickscan uit te voeren op de data.
 • — De databehoefte te benoemen voor verschillende werkprocessen.
 • — De risico’s van datagaten in beeld te brengen.
 • — Een uitvoeringsplan op te stellen naar datavolwassenheid.
Help me op weg

Routekaart duurzaamheid

Rekenen aan duurzaamheid was nog nooit zo makkelijk.

Wat kost verduurzamen nou echt? En wat levert het de corporatie en de huurders op? We hebben afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken om het antwoord op die vraag te geven. En dat kunnen we nu, dankzij onze kostenkengetallen voor verduurzaming. Dit helpt om:

 • — Een duurzaamheidsbeleid snel door te rekenen.
 • — Op complexniveau in beeld te brengen wat kosten zijn.
 • — Per woningtype onderscheid te maken in kosten en opbrengsten.
 • — Te prioriteren in de portefeuille.
Help me op weg

Businesscase doorrekenen

Omdat geld er echt toe doet.

Gebiedsontwikkeling. Projectontwikkeling. Lange processen met uiteindelijk mooie uitkomsten. Voor en tijdens de ontwikkeling is voortdurende bewaking van kaders belangrijk. Wij helpen daarbij door:

 • — De businesscase te toetsen aan de doelen van de corporatie.
 • — Marktconforme kosten en opbrengsten in beeld te brengen.
 • — Zakelijke afspraken te maken met partners in de ontwikkeling.
 • — Te adviseren over risico's.
Help me op weg

Onze mensen aan het woord

Perfecte tools voor woningcorporaties

Pien voor woningcorporaties

Ons wonderkind in vastgoeddata.

Pien helpt met de keuzes in het beleids- en strategieproces van de corporatie. Hiervoor heeft ze alle relevante data op zak en brengt ze collega’s bij elkaar. Zo maakt ze samenwerken, analyseren en keuzes maken snel, leuk én makkelijk.

Leer Pien kennen

Wijkvisies

Pien's nieuwste doorbraak.

Corporaties staan voor drie grote uitdagingen: de woningnood, de verduurzamingsopgave en de concentratie van problematiek. Pien helpt je om de input van je gesprekspartners, zowel intern als extern, te borgen en mee te nemen in besluitvorming.

Vertel me meer