Vastgoed staat allesbehalve stil. Onze steden en dorpen zijn nooit af. We blijven bouwen en puzzelen aan een nog betere leefomgeving. Steden en dorpen waar wat te beleven valt, waar iedereen kan wonen en waar iedereen gelijke kansen heeft in het onderwijs. Daarvoor is inzicht in dynamiek van gebieden en gebouwen nodig. Waar starten we met verduurzamen, welke wijk is aan vernieuwing toe en waar investeren we in maatschappelijke voorzieningen? 

Een wereld vol afwegingen.

Gemeenten waar we de weg kennen

Hoe Republiq impact maakt

Wij helpen gemeenten bij met het maken van de juiste keuzes in complexe opgaven van maatschappelijk vastgoed en gebiedsontwikkeling. Waar investeren? Waarom? Met wie? En hoeveel?

Onze adviseurs zetten zich graag in voor de doelen van gemeenten. Wij begeleiden grote projecten, bedenken een vastgoedstrategie of zetten koers in de organisatie. Onze adviezen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die beter bij je passen. Dit gaat dus niet alleen maar over geld, maar ook over mensen en - niet te vergeten - het klimaat. De juiste beslissing is óók over tien jaar - of over vijftig jaar - nog steeds de juiste beslissing. 

Onze aanpak is vernieuwend. Wij vinden dat vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker kan. En zo veel mogelijk evidence-based. Er is geen andere partij die zoveel relevante data heeft over maatschappelijk vastgoed, wijken en buurten als Republiq. Jaarlijks vergelijken we het vastgoed van bijna 20 gemeenten met elkaar in de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. Waardevolle inzichten die kunnen leiden tot andere (betere?) keuzes in het vastgoed. 

Onze gedreven specialisten (toegegeven: er zitten wel wat perfectionisten tussen) ondersteunen bij vrijwel alle facetten van het gemeentelijk vastgoed. Zo dragen we samen, maar ieder op zijn eigen manier, ons steentje bij aan de sector. En dat is impact waar we trots op zijn.

Nori
Aanbesteden is een kunst. Dat moet je doordacht en zorgvuldig doen. Ik vind het pas echt interessant als de aanbestedingsvorm past bij de organisatie, bij de opgave en bij de expertise van de markt.
Marten
De lat ligt hoog. Onze opdrachtgevers investeren publiek geld en werken aan belangrijke maatschappelijke doelen. Wij willen in die wereld impact maken.
Gijs K.
Het mooiste is als we geen los project aanbesteden, maar echt een stap maken in de toekomstige verhouding tussen opdrachtgever en marktpartij.
Wouter
Soms past een advies op één A4. Maar voordat we zover zijn hebben we het tot de bodem uitgezocht en al tien keer van een andere kant bekeken. Het écht willen weten, dat typeert ons wel.
Linda
Werken in een maatschappelijk speelveld kent zo zijn eigen spelregels. Het beste idee is één. Voorstellen in besluitvorming krijgen is twee. Maar we maken pas echt verschil als we de organisatie een stap verder krijgen.
Peter
Wij denken dat de datarevolutie het speelveld in het vastgoed volledig op zijn kop zal zetten. Sterker nog: daar willen wij een serieuze bijdrage aan leveren.
Relevante expertise

Vastgoedorganisatie

Veel van onze opdrachtgevers zijn bezig met een professionaliseringsslag. Wij helpen daarbij. Soms om de basis op orde te brengen. Soms om een nieuwe vaardigheid toe te voegen, zoals databedreven werken, vastgoedsturing of vernieuwend opdrachtgeverschap. We adviseren, coachen en laten graag zien hoe wij vinden dat het moet. Altijd samen en altijd en met een positieve houding!

Portefeuillestrategie

Je zal het maar hebben: veel vastgoed. Van kinderboerderij tot stadskantoor. Wij helpen gemeenten goed onder woorden te brengen wat de lange termijn bijdrage is van al dat maatschappelijk vastgoed. Met welk vastgoed worden maatschappelijke doelen gehaald? Wat is de beste spreiding? Waar ligt het zwaartepunt van investeringen? We helpen daarin keuzes te maken in een routekaart, voorzieningenplan, huisvestingsplan of financiële meerjarenprognose.

Huisvestingsvisie

Bouwen doen we per definitie voor de lange termijn. Maar de omgeving verandert sneller dan ons vastgoed. Zo kan een technisch goed gebouw vanwege verschuivende behoeften toch tekortschieten. Wij helpen gemeenten goed onder woorden te brengen wat deze nieuwe behoefte is én hoe het gebouw hierop kan worden aangepast: het uiteindelijke huisvestingsconcept.

Projectmanagement

Geef ons maar een ingewikkeld project. We helpen bij het bepalen van het huisvestingconcept en we vertalen jouw doelen naar een maakbaar project. Hierbij waarschuwen we voor de spannende momenten en bewaken we de risico’s. Bovendien weten we hoe we marktpartijen kunnen selecteren en contracteren op een manier die past bij jou en jouw project.

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van het gemeentelijk vastgoed praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor alle gebouwtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de gebruiker. Zo werken we samen toe naar een vastgoedportefeuille die voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Als je wilt, helpen we ook nog om dit samen in de markt te zetten.

Gebiedsontwikkeling

Ruimte wordt steeds schaarser. Het blijft balanceren tussen genoeg woningen en voorzieningen én een leefbare woonomgeving. Gebiedsontwikkeling is samenwerken. Wij kennen de route binnen de gemeente, maar ook de polsstok van beleggers, ontwikkelaars en corporaties. Zo komen we tot plannen en zakelijke deals waar partijen jarenlang mee vooruit kunnen.

Financiën

Hoe prachtig en ambitieus de plannen ook zijn: geen projectbesluit zonder fatsoenlijke financiële onderbouwing. Wij rekenen aan haalbaarheid en businesscases. Soms is dat een enkelvoudige vastgoedexploitatie, soms een ingewikkelde grondexploitatie. Wij kennen de rekenregels van markt en overheid en hebben kosten- en opbrengstenniveaus onder handbereik. En daarin zijn we secuur en zakelijk. Want zakelijk handelen geeft meer ruimte voor waar het écht om gaat.

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Data

De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. We verzamelen alle data die we relevant vinden voor de vastgoedsturing van gemeenten. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen jou om je eigen data van waarde te laten zijn.

Vastgoedorganisatie
Portefeuillestrategie
Huisvestingsvisie
Projectmanagement
Duurzaamheid
Gebiedsontwikkeling
Financiën
Aanbesteding
Data
Portefeuillestrategie

Portefeuillestrategie

Je zal het maar hebben: veel vastgoed. Van kinderboerderij tot stadskantoor. Wij helpen gemeenten goed onder woorden te brengen wat de lange termijn bijdrage is van al dat maatschappelijk vastgoed. Met welk vastgoed worden maatschappelijke doelen gehaald? Wat is de beste spreiding? Waar ligt het zwaartepunt van investeringen? We helpen daarin keuzes te maken in een routekaart, voorzieningenplan, huisvestingsplan of financiële meerjarenprognose.

Data

Data

De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. We verzamelen alle data die we relevant vinden voor de vastgoedsturing van gemeenten. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen jou om je eigen data van waarde te laten zijn.

Projectmanagement

Projectmanagement

Geef ons maar een ingewikkeld project. We helpen bij het bepalen van het huisvestingconcept en we vertalen jouw doelen naar een maakbaar project. Hierbij waarschuwen we voor de spannende momenten en bewaken we de risico’s. Bovendien weten we hoe we marktpartijen kunnen selecteren en contracteren op een manier die past bij jou en jouw project.

Aanbesteding

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Financiën

Financiën

Hoe prachtig en ambitieus de plannen ook zijn: geen projectbesluit zonder fatsoenlijke financiële onderbouwing. Wij rekenen aan haalbaarheid en businesscases. Soms is dat een enkelvoudige vastgoedexploitatie, soms een ingewikkelde grondexploitatie. Wij kennen de rekenregels van markt en overheid en hebben kosten- en opbrengstenniveaus onder handbereik. En daarin zijn we secuur en zakelijk. Want zakelijk handelen geeft meer ruimte voor waar het écht om gaat.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Ruimte wordt steeds schaarser. Het blijft balanceren tussen genoeg woningen en voorzieningen én een leefbare woonomgeving. Gebiedsontwikkeling is samenwerken. Wij kennen de route binnen de gemeente, maar ook de polsstok van beleggers, ontwikkelaars en corporaties. Zo komen we tot plannen en zakelijke deals waar partijen jarenlang mee vooruit kunnen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van het gemeentelijk vastgoed praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor alle gebouwtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de gebruiker. Zo werken we samen toe naar een vastgoedportefeuille die voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Als je wilt, helpen we ook nog om dit samen in de markt te zetten.

Huisvestingsvisie

Huisvestingsvisie

Bouwen doen we per definitie voor de lange termijn. Maar de omgeving verandert sneller dan ons vastgoed. Zo kan een technisch goed gebouw vanwege verschuivende behoeften toch tekortschieten. Wij helpen gemeenten goed onder woorden te brengen wat deze nieuwe behoefte is én hoe het gebouw hierop kan worden aangepast: het uiteindelijke huisvestingsconcept.

Vastgoedorganisatie

Vastgoedorganisatie

Veel van onze opdrachtgevers zijn bezig met een professionaliseringsslag. Wij helpen daarbij. Soms om de basis op orde te brengen. Soms om een nieuwe vaardigheid toe te voegen, zoals databedreven werken, vastgoedsturing of vernieuwend opdrachtgeverschap. We adviseren, coachen en laten graag zien hoe wij vinden dat het moet. Altijd samen en altijd en met een positieve houding!

Herkenbare zaken

Dit horen we vaker

Elke gemeente heeft zijn eigen context. Toch herkennen we een aantal terugkerende thema's en puzzels waar we snel van meerwaarde kunnen zijn.

Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Een ingewikkelde opgave met een helder doel.

Vanuit het Klimaatakkoord wordt ook van gemeenten verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Omdat je als gemeente met het vastgoed meer doelen hebt voor de stad, vraagt dit soms om complexe afwegingen. Republiq kan helpen door:

 • — Te helpen met het formuleren van de doelen.
 • — Een nulmeting van de portefeuille uit te voeren.
 • — Inzicht te bieden in de mogelijke maatregelen en kosten.
 • — Het aanbieden van een afwegingskader.
 • — Een strategie per object inzichtelijk te maken.
Help me op weg

Haalbaarheidsstudie renovatie of nieuwbouw

Waar doelstellingen en middelen samen komen.

Vastgoedvraagstukken zijn niet eendimensionaal. Soms vraagt een opdracht van de raad om verdere diepgang om de juiste keuze kunt maken. Bijvoorbeeld in de afwegingen voor renovatie of nieuwbouw. Wij bieden een neutrale blik en een scherpe rekensom. Wij ondersteunen door:

 • — Inventarisatie van alle gegevens en relevante documentatie.
 • — Het opstellen van een afwegingskader en varianten per object.
 • — Het ramen van de begrotingseffecten van de varianten.
 • — Het opstellen van een uitvoeringsstrategie.
Help me op weg

Een integrale vastgoednota

Spelregels voor professioneel vastgoedbeheer.

Het managen van een grote vastgoedportefeuille is balanceren: het vraagt een dagelijkse afweging tussen soms strijdige belangen (strategie, techniek, gebruik, financiën). Het is een evenwichtskunst in een politieke context. Lastig, maar ook een mooi werkveld. Om hierin als vastgoedorganisatie ondersteunen in te zijn moet het huiswerk op orde zijn. Heldere spelregels maken het werk gemakkelijker en leuker. Republiq kan hierbij helpen door:

 • — De basis op orde te brengen in vastgoedregistratie en begroting.
 • — Het opstellen van een doorbelastingssystematiek en huurbeleid.
 • — Het scherp stellen van de rol van vastgoed in een maatschappelijk speelveld.
 • — Het benoemen van prestatie eisen aan het vastgoed.
 • — Te ondersteunen bij implementatie en bestuurlijke besluitvorming.
Help me op weg

Opstellen programma van eisen en vraagspecificatie

Een gebouw dat écht aansluit bij de wensen van de gebruiker.

Bij het realiseren van een nieuw gebouw of een renovatie van een bestaand gebouw, is het goed om scherp te hebben wat de behoefte van de gebruiker is. Je kunt het namelijk maar één keer doen. Dat vraagt om het goed definiëren van de eisen van het gebouw. Dat is soms een hele klus, want zoveel mensen, zoveel meningen. De kunst is om de eisen zo te formuleren dat de markt de ruimte krijgt voor slimme technische oplossingen. Republiq kan daarin ondersteunen door:

 • — Het ophalen van de eisen en wensen van de gebruiker.
 • — Het vertalen van de wensen naar een gebouw of gebruiksfunctie.
 • — Het vertalen van de behoefte naar een vraagspecificatie.
 • — Regie te voeren op het ontwerpteam en het aanbestedingsteam.
 • — Het contracteren van de juiste marktpartij.
Help me op weg

Voorzieningenplanning vastgoed

Genoeg voorzieningen op de juiste plek.

De gemeente is ambitieus, maar kan het geld maar één keer uitgeven. Data kan helpen om te prioriteren en aan te wijzen waar de voorzieningen het hardste nodig zijn. Zodat de kinderen in de buurt naar school kunnen, de sportvereniging kan bijdragen aan saamhorigheid en de bibliotheek een echte ontmoetingsplek wordt. Wij hebben al het maatschappelijk vastgoed van Nederland in beeld. Dat maakt vergelijken interessant. Welke spreiding kies je? Welke wijk heeft voorrang? Wij kunnen helpen door:

 • — Inzichtelijk te maken hoe de wijken en buuren zich ontwikkelen.
 • — Te reflecteren op het huidige aanbod van voorzieningen.
 • — Te bepalen welke omvang van voorzieningen nodig is.
 • — Het voorzieningenaanbod te vergelijken met vergelijkbare gemeenten.
 • — Te bepalen wat de juiste spreiding van voorzieningen in de stad is.  
Help me op weg

Onze mensen aan het woord

vastgoedbenchmarking voor gemeenten

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

Een nieuwe standaard voor benchmarken.

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed meet en vergelijkt de prestaties van gemeentelijk vastgoed op tal van indicatoren. Het biedt gemeenten een uitstekend referentiekader voor een scherper vastgoedbeleid. 

Duik in de benchmark