Vastgoed staat allesbehalve stil. Het onderwijs evenmin. We blijven bouwen en puzzelen aan een nog betere huisvesting voor leerlingen en studenten. Scholen die bereikbaar zijn. Scholen die helpen om gelijke kansen te waarborgen. Een campus waar wat te beleven valt. En een gebouw dat het beste onderzoek faciliteert.

Onderwijsinstanties waarvoor we werken

Hoe Republiq impact maakt

Wij helpen onderwijsinstellingen en overheden met het maken van de juiste keuzes in hun portefeuille. Wij helpen aan doordachte plannen voor toekomstbestendige huisvesting. Waar investeren? Waarom? En hoeveel? En als er een goed plan ligt: hoe breng je dat tot uitvoering? 

Onze aanpak is vernieuwend. Wij vinden dat vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker kan. En zo veel mogelijk evidence-based. Er is geen andere partij die zoveel relevante data heeft over onderwijshuisvesting als Republiq. We combineren die data graag met onze real-life expertise.

Onze adviseurs zetten zich graag in voor de doelen van onderwijsinstellingen. Wij begeleiden grote projecten, bedenken een huisvestingsplan of zetten koers in de organisatie. Onze adviseurs zijn financieel goed onderlegd en kennen de wereld van onderwijs. Onze adviezen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die beter bij je passen. Dit gaat dus niet alleen maar over geld, maar ook over mensen en -niet te vergeten - het klimaat. De juiste beslissing is óók over tien jaar -of over vijftig jaar - nog steeds de juiste beslissing.

Gijs K.
Het mooiste is als we geen los project aanbesteden, maar echt een stap maken in de toekomstige verhouding tussen opdrachtgever en marktpartij.
Wouter
Soms past een advies op één A4. Maar voordat we zover zijn hebben we het tot de bodem uitgezocht en al tien keer van een andere kant bekeken. Het écht willen weten, dat typeert ons wel.
Peter
Wij denken dat de datarevolutie het speelveld in het vastgoed volledig op zijn kop zal zetten. Sterker nog: daar willen wij een serieuze bijdrage aan leveren.
Nori
Aanbesteden is een kunst. Dat moet je doordacht en zorgvuldig doen. Ik vind het pas echt interessant als de aanbestedingsvorm past bij de organisatie, bij de opgave en bij de expertise van de markt.
Stefan
Onze adviezen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die beter bij je passen. Dit gaat dus niet alleen maar over geld, maar ook over mensen en - niet te vergeten - het klimaat.
Relevante expertise

IHP PO en VO

Schoolbesturen en gemeenten maken samen het IHP. Wij zorgen voor het instrumentarium en begeleiding van het proces. We hebben de data van alle scholen in Nederland onder handbereik. We kunnen dus gemakkelijk vergelijken hoe het zit met nabijheid, beschikbaarheid en keuzevrijheid. Ook hebben we de gebouwkenmerken in beeld. Zodat we snel de meest urgente projecten kunnen selecteren. We rekenen aan varianten en brengen keuzes in beeld. Zo bepalen we samen hoe het onderwijs zich ontwikkelt in de gemeente.

Huisvestingsplan

Je zal het maar hebben: veel vastgoed. En een grote investeringsopgave. Wij helpen onderwijsinstellingen goed onder woorden te brengen wat de lange termijn bijdrage is van de huisvesting in onderwijsvernieuwing. Met welk gebouwen faciliteren we goed onderwijs? Hoe blijven we aantrekkelijk voor studenten? Waar ligt het zwaartepunt van investeringen? We helpen daarin keuzes te maken in een huisvestingsplan, routekaart of financiële meerjarenprognose.

Financiën

Hoe prachtig en ambitieus de plannen ook zijn: geen besluit zonder een fatsoenlijke financiële onderbouwing. Wij rekenen aan haalbaarheid en businesscases. Soms is dat een enkelvoudige haalbaarheidsstudie, soms is het de doorrekening van het meerjareninvesteringsprogramma. Wij kennen de rekenregels van onderwijs en overheid en hebben kosten- en opbrengstenniveaus onder handbereik. En daarin zijn we secuur en zakelijk. Want zakelijk handelen geeft meer ruimte voor waar het écht om gaat.

Projectmanagement

Geef ons maar een ingewikkeld project. We helpen bij het bepalen van het huisvestingconcept en we vertalen jouw doelen naar een maakbaar project. Hierbij waarschuwen we voor de spannende momenten en bewaken we de risico’s. Bovendien weten we hoe we marktpartijen kunnen selecteren en contracteren op een manier die past bij jou en jouw project.

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van het vastgoed praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor alle gebouwtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de gebruiker. Zo werken we samen toe naar een vastgoedportefeuille die voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Als je wilt, helpen we ook nog om dit samen in de markt te zetten.

Vastgoedorganisatie

Veel van onze opdrachtgevers zijn bezig met een professionaliseringsslag. Wij helpen daarbij. Soms om de basis op orde te brengen. Soms om een nieuwe vaardigheid toe te voegen, zoals databedreven werken, vastgoedsturing of vernieuwend opdrachtgeverschap. We adviseren, coachen en laten graag zien hoe wij vinden dat het moet. Altijd samen en altijd met een positieve houding!

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Data

De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. We verzamelen alle data die we relevant vinden voor de vastgoedsturing. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen jou om (je eigen) data van waarde te laten zijn.

IHP PO en VO
Huisvestingsplan
Financiën
Projectmanagement
Duurzaamheid
Vastgoedorganisatie
Aanbesteding
Data
Aanbesteding

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Vastgoedorganisatie

Vastgoedorganisatie

Veel van onze opdrachtgevers zijn bezig met een professionaliseringsslag. Wij helpen daarbij. Soms om de basis op orde te brengen. Soms om een nieuwe vaardigheid toe te voegen, zoals databedreven werken, vastgoedsturing of vernieuwend opdrachtgeverschap. We adviseren, coachen en laten graag zien hoe wij vinden dat het moet. Altijd samen en altijd met een positieve houding!

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van het vastgoed praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor alle gebouwtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de gebruiker. Zo werken we samen toe naar een vastgoedportefeuille die voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Als je wilt, helpen we ook nog om dit samen in de markt te zetten.

Data

Data

De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. We verzamelen alle data die we relevant vinden voor de vastgoedsturing. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen jou om (je eigen) data van waarde te laten zijn.

Financiën

Financiën

Hoe prachtig en ambitieus de plannen ook zijn: geen besluit zonder een fatsoenlijke financiële onderbouwing. Wij rekenen aan haalbaarheid en businesscases. Soms is dat een enkelvoudige haalbaarheidsstudie, soms is het de doorrekening van het meerjareninvesteringsprogramma. Wij kennen de rekenregels van onderwijs en overheid en hebben kosten- en opbrengstenniveaus onder handbereik. En daarin zijn we secuur en zakelijk. Want zakelijk handelen geeft meer ruimte voor waar het écht om gaat.

Projectmanagement

Projectmanagement

Geef ons maar een ingewikkeld project. We helpen bij het bepalen van het huisvestingconcept en we vertalen jouw doelen naar een maakbaar project. Hierbij waarschuwen we voor de spannende momenten en bewaken we de risico’s. Bovendien weten we hoe we marktpartijen kunnen selecteren en contracteren op een manier die past bij jou en jouw project.

Huisvestingsplan

Huisvestingsplan

Je zal het maar hebben: veel vastgoed. En een grote investeringsopgave. Wij helpen onderwijsinstellingen goed onder woorden te brengen wat de lange termijn bijdrage is van de huisvesting in onderwijsvernieuwing. Met welk gebouwen faciliteren we goed onderwijs? Hoe blijven we aantrekkelijk voor studenten? Waar ligt het zwaartepunt van investeringen? We helpen daarin keuzes te maken in een huisvestingsplan, routekaart of financiële meerjarenprognose.

IHP PO en VO

IHP PO en VO

Schoolbesturen en gemeenten maken samen het IHP. Wij zorgen voor het instrumentarium en begeleiding van het proces. We hebben de data van alle scholen in Nederland onder handbereik. We kunnen dus gemakkelijk vergelijken hoe het zit met nabijheid, beschikbaarheid en keuzevrijheid. Ook hebben we de gebouwkenmerken in beeld. Zodat we snel de meest urgente projecten kunnen selecteren. We rekenen aan varianten en brengen keuzes in beeld. Zo bepalen we samen hoe het onderwijs zich ontwikkelt in de gemeente.

Herkenbare zaken

Dit horen we vaker

Het onderwijs kent talloze verschillende uitdagingen en vraagstukken. Toch herkennen we een aantal terugkerende thema’s en puzzels waarin we snel van meerwaarde kunnen zijn.

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Scholen voor alle kinderen van de stad.

Wij kijken op een vernieuwende manier naar maatschappelijke opgaven. We kijken verder dan alleen de stenen. We maken reële plannen voor onderwijshuisvesting en stemmen dat af op de andere beleidsdoelen in de wijken. We onderbouwen de plannen graag met feiten en verdiepen ons in de bestedingsruimte van de gemeente en de schoolbesturen. Die feitenbasis levert een beter gesprek tussen de scholen en de gemeente. We ondersteunen door:

 • — De feiten en cijfers over het onderwijs op basis van (open) data in beeld te brengen.
 • — Een passende visie op het onderwijs op te stellen.
 • — Een belevingsonderzoek uit te voeren bij de stakeholders.
 • — Varianten door te rekenen bij een mix van investeringen en de exploitatie-effecten. 
 • — Samen af te wegen welke keuzes het beste passen.
Help me op weg

Meerjarenprognose vastgoed

Investeren in de onderwijsportefeuille.

Onderwijsinstellingen zijn ambitieus als het gaat om onderwijsvernieuwing en campusontwikkeling. Vaak met een fors investeringsprogramma en knellende ratio’s. Dat maakt keuzes noodzakelijk. Soms in verandersnelheid, soms in vierkante meter gebruik. Wij helpen om hier keuzes in te maken. Verder zorgen we voor een goede aansluiting tussen de meerjarenbegroting van de instelling en het investeringsritme van de huisvesting. We kunnen dat inzichtelijk maken door:

 • — Het herijken of opstellen van de vastgoedstrategie.
 • — De vastgoedstrategie te vertalen naar concrete schuifoperaties en investeringen.
 • — Een financiële doorvertaling te maken van de keuzes.
Help me op weg

Businesscase

Omdat geld er echt toe doet.

Voordat een projectecht uitgevoerd kan worden, is het wel belangrijk om te weten wat de daadwerkelijke kosten zijn. Het maakt soms best veel uit welke keuze je maakt voor wat je uiteindelijk gaat doen. Daarom is het soms noodzakelijk om meerdere opties tot in detail uit te rekenen met een businesscase. Wij helpen daarbij door:

 • — De businesscase te toetsen aan de doelstellingen.
 • — Dezelfde invalshoek te kiezen, zodat appels met appels worden vergeleken. 
 • — Alle relevante kosten in beeld te brengen.
 • — Een genuanceerde variantenstudie te presenteren.
Help me op weg

Onze mensen aan het woord

Perfecte tools voor HET ONDERWIJS

Pien Onderwijs

Ons wonderkind in vastgoeddata

Pien Onderwijs heeft alle data en informatie op zak om een goed begin te maken in het opstellen van een IHP. Zodat je zelf als gemeente en schoolbestuur vooral kunt doen waar jij goed in bent: de kennis en informatie vanuit de scholen en schoolgebouwen inbrengen.

Ontdek Pien Onderwijs