Wij werken graag mee aan de grote maatschappelijke opgaven van Nederland. Abstract als het gaat om beleidsvoornemens in de gebouwde omgeving. Praktisch als het gaat om de huisvesting van overheidsdiensten. We kennen de dynamiek van besluitvorming bij overheden.

overheden waarvoor we werken

Hoe Republiq impact maakt

Afwegingen voor overheden zijn altijd multidisciplinair. Keuzes in het vastgoed hebben een breder beleidsdoel. Bijvoorbeeld om het goede voorbeeld te geven bij verduurzaming, de bouwsector uit te dagen om met nieuwe concepten te komen of om als vliegwiel te functioneren in de ontwikkeling van de stad. Dat maakt afwegingen bij overheden ingewikkelder, maar natuurlijk ook een stuk interessanter. 

Wij doen onderzoek en onderbouwen beleidskeuzes. Wij begeleiden grote projecten, bedenken een vastgoedstrategie of zetten koers in de organisatie. Onze adviezen helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die beter bij je passen. Dit gaat dus niet alleen maar over geld, maar ook over mensen en - niet te vergeten - het klimaat. De juiste beslissing is óók over tien jaar - of over vijftig jaar - nog steeds de juiste beslissing. 

Onze aanpak is vernieuwend. Wij vinden dat vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker kan. En zo veel mogelijk evidence-based. Er is geen andere partij die zoveel relevante data heeft over maatschappelijk vastgoed, wijken en buurten als Republiq. Waardevolle inzichten die kunnen leiden tot andere (betere) keuzes in het vastgoed. 

Onze gedreven specialisten (toegegeven: er zitten wel wat perfectionisten tussen) ondersteunen bij vrijwel alle facetten van het vastgoed. Zo dragen we samen, maar ieder op zijn eigen manier, ons steentje bij aan de sector. En dat is impact waar we trots op zijn.

Wouter
Soms past een advies op één A4. Maar voordat we zover zijn hebben we het tot de bodem uitgezocht en al tien keer van een andere kant bekeken. Het écht willen weten, dat typeert ons wel.
Marten
De lat ligt hoog. Onze opdrachtgevers investeren publiek geld en werken aan belangrijke maatschappelijke doelen. Wij willen in die wereld impact maken.
Linda
Werken in een maatschappelijk speelveld kent zo zijn eigen spelregels. Het beste idee is één. Voorstellen in besluitvorming krijgen is twee. Maar we maken pas echt verschil als we de organisatie een stap verder krijgen.
Peter
Wij denken dat de datarevolutie het speelveld in het vastgoed volledig op zijn kop zal zetten. Sterker nog: daar willen wij een serieuze bijdrage aan leveren.
Relevante expertise

Beleidsadvies

Goed beleid start met goed begrip van de feiten. Wij hebben de data om op sectorniveau inzicht te geven in de dynamiek van woningmarkt, wijkontwikkeling en maatschappelijk vastgoed. Onze ervaren adviseurs kennen de taal van markt en overheid. Dat biedt een solide basis voor beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Portefeuillestrategie

Je zal het maar hebben: veel vastgoed. En een grote investeringsopgave. Wij helpen overheden goed onder woorden te brengen wat de lange termijn bijdrage is van de huisvesting voor de organisatie. Met welke gebouwen faciliteren we onze medewerkers? Hoe blijven we een aantrekkelijke werkgever? Waar ligt het zwaartepunt van investeringen? We helpen keuzes te maken in een huisvestingsplan, routekaart of financiële meerjarenprognose.

Huisvestingsvisie

Bouwen doen we per definitie voor de lange termijn. Maar de omgeving verandert sneller dan ons vastgoed. Zo kan een technisch goed gebouw vanwege verschuivende behoeften toch tekortschieten. Wij helpen overheden goed onder woorden te brengen wat deze nieuwe behoefte is én hoe het gebouw hierop kan worden aangepast: het uiteindelijke huisvestingsconcept.

Financiën

Hoe prachtig en ambitieus de plannen ook zijn: geen besluit zonder fatsoenlijke financiële onderbouwing. Wij rekenen aan haalbaarheid en businesscases van projecten. Soms is dat een enkelvoudige haalbaarheidsstudie, soms is het de doorrekening van het meerjareninvesteringsprogramma. Wij kennen de rekenregels van de markt en van de overheid en hebben kosten- en opbrengstenniveaus onder handbereik. En daarin zijn we secuur en zakelijk. Want zakelijk handelen geeft meer ruimte voor waar het écht om gaat.

Projectmanagement

Geef ons maar een ingewikkeld project. We helpen bij het bepalen van het huisvestingconcept en we vertalen jouw doelen naar een maakbaar project. Hierbij waarschuwen we voor de spannende momenten en bewaken we de risico’s. Bovendien weten we hoe we marktpartijen kunnen selecteren en contracteren op een manier die past bij jouen jouw project.

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van het vastgoed praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor alle gebouwtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de gebruiker. Zo werken we samen toe naar een vastgoedportefeuille die voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Als je wilt, helpen we ook nog om dit samen in de markt te zetten.

Vastgoedorganisatie

Veel van onze opdrachtgevers zijn bezig met een professionaliseringsslag. Wij helpen daarbij. Soms om de basis op orde te brengen. Soms om een nieuwe vaardigheid toe te voegen, zoals databedreven werken, vastgoedsturing of vernieuwend opdrachtgeverschap. We adviseren, coachen en laten graag zien hoe wij vinden dat het moet. Altijd samen en altijd en met een positieve houding!

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Data

De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. We verzamelen alle data die we relevant vinden voor de vastgoedsturing in het publiek domein. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen jou om (je eigen) data van waarde te laten zijn.  

 

Beleidsadvies
Portefeuillestrategie
Huisvestingsvisie
Financiën
Projectmanagement
Duurzaamheid
Vastgoedorganisatie
Aanbesteding
Data
Data

Data

De inzet van data is in veel van onze projecten een tweede natuur. We verzamelen alle data die we relevant vinden voor de vastgoedsturing in het publiek domein. Data helpt strategie te vormen en besluiten te nemen op basis van feiten. Dit houdt de discussie helder en is vaak de kortste route naar een goed besluit. We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen jou om (je eigen) data van waarde te laten zijn.  

 

Huisvestingsvisie

Huisvestingsvisie

Bouwen doen we per definitie voor de lange termijn. Maar de omgeving verandert sneller dan ons vastgoed. Zo kan een technisch goed gebouw vanwege verschuivende behoeften toch tekortschieten. Wij helpen overheden goed onder woorden te brengen wat deze nieuwe behoefte is én hoe het gebouw hierop kan worden aangepast: het uiteindelijke huisvestingsconcept.

Financiën

Financiën

Hoe prachtig en ambitieus de plannen ook zijn: geen besluit zonder fatsoenlijke financiële onderbouwing. Wij rekenen aan haalbaarheid en businesscases van projecten. Soms is dat een enkelvoudige haalbaarheidsstudie, soms is het de doorrekening van het meerjareninvesteringsprogramma. Wij kennen de rekenregels van de markt en van de overheid en hebben kosten- en opbrengstenniveaus onder handbereik. En daarin zijn we secuur en zakelijk. Want zakelijk handelen geeft meer ruimte voor waar het écht om gaat.

Aanbesteding

Aanbesteding

Een goede aanbesteding valt of staat bij de juiste eisen en criteria die passen bij het beoogde resultaat. Daarbij is een kritische blik onmisbaar. Als expert én buitenstaander vervullen wij die rol met verve. Hierbij helpen we om tot een uitvraag te komen waarop marktpartijen (graag) inschrijven.

Vastgoedorganisatie

Vastgoedorganisatie

Veel van onze opdrachtgevers zijn bezig met een professionaliseringsslag. Wij helpen daarbij. Soms om de basis op orde te brengen. Soms om een nieuwe vaardigheid toe te voegen, zoals databedreven werken, vastgoedsturing of vernieuwend opdrachtgeverschap. We adviseren, coachen en laten graag zien hoe wij vinden dat het moet. Altijd samen en altijd en met een positieve houding!

Projectmanagement

Projectmanagement

Geef ons maar een ingewikkeld project. We helpen bij het bepalen van het huisvestingconcept en we vertalen jouw doelen naar een maakbaar project. Hierbij waarschuwen we voor de spannende momenten en bewaken we de risico’s. Bovendien weten we hoe we marktpartijen kunnen selecteren en contracteren op een manier die past bij jouen jouw project.

Portefeuillestrategie

Portefeuillestrategie

Je zal het maar hebben: veel vastgoed. En een grote investeringsopgave. Wij helpen overheden goed onder woorden te brengen wat de lange termijn bijdrage is van de huisvesting voor de organisatie. Met welke gebouwen faciliteren we onze medewerkers? Hoe blijven we een aantrekkelijke werkgever? Waar ligt het zwaartepunt van investeringen? We helpen keuzes te maken in een huisvestingsplan, routekaart of financiële meerjarenprognose.

Beleidsadvies

Beleidsadvies

Goed beleid start met goed begrip van de feiten. Wij hebben de data om op sectorniveau inzicht te geven in de dynamiek van woningmarkt, wijkontwikkeling en maatschappelijk vastgoed. Onze ervaren adviseurs kennen de taal van markt en overheid. Dat biedt een solide basis voor beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We kunnen niet over de toekomst van het vastgoed praten zonder na te denken over duurzaamheid. Waar betaalbaarheid, financiën en techniek samen komen maken wij graag passende keuzes voor jullie portefeuille. We hebben nagedacht over het beleid en de onderscheidende keuzes. Wij hebben voor alle gebouwtypes uitgerekend wat het effect is van duurzaamheidsinvesteringen op CO₂, comfort en energierekening voor de gebruiker. Zo werken we samen toe naar een vastgoedportefeuille die voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Als je wilt, helpen we ook nog om dit samen in de markt te zetten.

Herkenbare zaken

Dit horen we vaker

Overheden lopen tegen talloze verschillende uitdagingen en vraagstukken aan. Toch herkennen we een aantal terugkerende thema’s en puzzels waarin we snel van meerwaarde kunnen zijn.

Portefeuilleaanpak

Geen keus: de overheid geeft het goede voorbeeld in verduurzaming.

Hoe we onze gebouwen van vandaag gebruiken over 30 jaar, is onzeker. Maar we weten wel ongeveer waar onze gebouwen op korte en middellange termijn naartoe moeten. Wij schrijven een routekaart die robuust is voor veranderd beleid en die richting geeft voor de uitvoering van vandaag. Republiq helpt door:

 • — De wensen en doelen in begrijpelijke taal op te schrijven.
 • — Inzicht te bieden in de mogelijke maatregelen (en de bijbehorende kosten).
 • — Het aanbieden van een afwegingskader.
 • — Een uitvoeringsplanning voor de middellange termijn op te stellen.
 • — Een marktstrategie te bepalen.
Help me op weg

Verkoop met voorwaarden

De hoogste opbrengst, en dan gaat het niet alleen om geld.

Daar waar overheid en markt zakendoen, gelden er bijzondere spelregels. Wij helpen om taalverschillen tussen partijen te overbruggen. Zodat er een vraag gesteld wordt die de markt ook kan beantwoorden, en zodat er een oplossing wordt geboden die recht doet aan de maatschappelijke doelen van de overheid. Republiq helpt door:

 • — Gezamenlijk te inventariseren wat de belangrijkste verkoopdoelstellingen zijn.
 • — Een marktconsultatie te voeren om de uitvraag te toetsen bij de markt.
 • — De verkoopeisen te vertalen naar een koopcontract.
 • — Een procedure uit te schrijven die juridisch past bij de overheid.
Help me op weg

Haalbaarheidsstudie renovatie of nieuwbouw

Waar doelstellingen en middelen samen komen.

Vastgoedvraagstukken zijn niet eendimensionaal. Soms is verder onderzoek nodig om de juiste keuze te kunnen maken. Bijvoorbeeld in de afwegingen voor renovatie of nieuwbouw. Wij bieden een neutrale blik en een scherpe rekensom. Wij ondersteunen door:

 • — Inventarisatie van alle gegevens en relevante documentatie.
 • — Het opstellen van een afwegingskader en varianten per object.
 • — Het ramen van de begrotingseffecten van de varianten.
 • — Het opstellen van een uitvoeringsstrategie.
Help me op weg

Opstellen programma van eisen en vraagspecificatie.

Een gebouw dat écht aansluit bij de wensen van de gebruiker.

Bij het realiseren van een nieuw gebouw of een renovatie van een bestaand gebouw, is het goed om scherp te hebben wat de behoefte van de gebruiker is. Je kunt het namelijk maar één keer goed doen. Dat vraagt om het goed definiëren van de eisen van het gebouw. Dat is soms een hele klus, want zoveel mensen, zoveel meningen. De kunst is om de eisen zo te formuleren dat de markt de ruimte krijgt voor slimme technische oplossingen. Republiq kan daarin ondersteunen door:

 • — Het ophalen van de eisen en wensen van de gebruiker.
 • — Het vertalen van de wensen naar een gebouw- of gebruiksfunctie.
 • — Het vertalen van de behoefte naar een vraagspecificatie.
 • — Regie te voeren op het ontwerpteam en aanbestedingsteam.
 • — Het contracteren van de juiste marktpartij. 
Help me op weg

Onze mensen aan het woord