Inloggen

Een nieuwe standaard voor benchmarken

Vastgoed is voor een gemeente van groot financieel én maatschappelijk belang. Met vastgoed kun je waarde toevoegen aan de gemeentelijke beleidsdoelen, zoals het bevorderen van sportdeelname, de opvang van daklozen of deelname aan culturele activiteiten. Maar natuurlijk niet tegen elke prijs. Als gemeente wil je inzicht hebben in wat die toegevoegde waarde precies is, of vastgoed doelmatig wordt ingezet, wat vastgoed kost en of dit veel of weinig is. Om zo sturing te geven aan de vastgoedportefeuille en keuzes te verantwoorden. De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed meet en vergelijkt de prestaties van gemeentelijk vastgoed op tal van indicatoren. Het biedt gemeenten een uitstekend referentiekader voor een scherper vastgoedbeleid.

Leoniek:
Vastgoedbenchmarking zorgt voor meer inzicht. Puur op de cijfers en grafieken, maar ook door de ontmoetingen tussen de deelnemers.
deelnemende gemeenten

In een notendop

Vergelijkt vastgoedprestaties met data en dashboards

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed is niet zomaar een ranglijstje, maar biedt veel extra informatie voor de deelnemers. De data van de deelnemers wordt gepresenteerd in dashboards. Zo krijgt iedere vastgoedmanager een waardevolle tool in handen voor het ondersteunen van gemeentelijk vastgoedbeleid.  

Maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk

Jaarlijks wordt op basis van de data uit de benchmark, de marktrapportage opgesteld. Er wordt niet alleen in beeld gebracht hoeveel het vastgoed kost, maar ook hoeveel er voor de inwoners van de gemeente beschikbaar is. Dit geeft een goed beeld van de bijdrage van het vastgoed aan de gemeente en de gemeentelijke portefeuille.  

Verantwoorden van keuzes in vastgoedbeleid

Door slim gebruik te maken van openbare databronnen en de data van de gemeenten, zetten we het maatschappelijk vastgoed op de kaart. Het laat in één oogopslag zien waar je als gemeente staat op de onderwerpen beschikbaarheid, beleid en duurzaamheid.

Gemeenten in contact met peers

De meerwaarde van een Benchmark is dat je je kunt vergelijken met anderen. Soms is het fijn om dat met alle deelnemers van de benchmark te doen, maar vaak wil je jezelf vergelijken met gelijke gemeenten. Daarom is de benchmark opgedeeld in peers: vergelijkbare gemeenten qua grootte en stedelijkheid, waarbij je ook zelf als gemeente je peers kunt selecteren.

Samenwerken aan een gemeentelijke vastgoedtaal

De Benchmark heeft als doel het gemeentelijk vastgoedmanagement te professionaliseren. Dat begint met een goede basis. Om ervoor te zorgen dat resultaten onderling vergelijkbaar zijn, werken we aan een gemeenschappelijke vastgoedtaal. Daarvoor is het codeboek met uniforme definities opgesteld, zodat we zeker weten dat we het allemaal over hetzelfde hebben.

MEER informatie

De benchmark in detail

Voor een nóg completer overzicht, downloads en de mogelijkheid om deel te nemen aan Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, bezoek de website.