Terug naar Kennis

Webinar woningcorporaties: werk aan de wijk!

Kees
C. den Dekker MSc.
06 531 880 86
k.den.dekker@republiq.nl
Kees
C. den Dekker MSc.
06 531 880 86
Krijgt met zijn vrolijkheid en enthousiasme iedereen warm voor vastgoed en data. En voor broodje Kees tijdens de lunch.

Op 1 november luisterden meer dan 160 deelnemers naar het webinar ‘Werk aan de wijk!’. In dit webinar namen drie sprekers de kijkers mee hoe je met een gebiedsvisie kunt werken aan fijne wijken.

Jeroen van der Velden van Platform31 vertelde over de historie en toekomst van de wijkaanpak. Hij gaf de kijkers waardevolle handvatten mee die in de eigen situatie toegepast kunnen worden. Ook liet hij zien hoe je als corporatie je rolopvatting op gebied van leefbaarheid kunt vormgeven aan de hand van een voorbeeld van Staedion.

Martijn de Groof van Woonstichting De Kernen vertelde als ervaringsdeskundige hoe het is om met Kernplannen te werken. Hij gaf een inkijkje in de inhoud en meerwaarde hiervan. De Kernplannen hebben binnen De Kernen verschillende functies:

  • Het verbinden van strategie en uitvoering
  • Houvast geven in een horizontale organisatiestructuur
  • Richting geven aan de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille
  • Het bieden van een toetsingskader voor investeringen
  • Het als communicatiemiddel agenderen van onderwerpen

In de toekomst wil De Kernen het totstandkomingsproces automatiseren, meer in samenwerking doorlopen en meer gebruik maken van data. Hiermee wil men tot meer waardevolle inzichten komen, meer tijd hebben voor de visievorming en meer draagvlak krijgen.

Onze collega Sander de Clerck liet zien hoe je met behulp van data en draagvlak tot een gebiedsvisie kunt komen. De applicatie Pien Gebiedsvisies helpt hierbij op verschillende manieren:

  • Alle data en analyses bij elkaar
  • Een door de organisatie en stakeholders gedragen resultaat
  • Pien als projectleider, begeleiding van begin tot eind
  • Van start tot resultaat in 8 weken

Benieuwd geworden? Kijk het webinar dan hieronder terug!

Download(s)

Gerelateerd

Webinar woningcorporaties: werk aan de wijk!

Bekijk video