Terug naar Kennis

Sectorale routekaart Maatschappelijk Vastgoed

Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
s.de.clerck@republiq.nl
Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
Houdt van structuur en inzicht. Verstouwt bergen werk met een ijzeren discipline. Loopt de marathon binnen 3 uur.

In opdracht van VNG heeft Republiq onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsopgave van het maatschappelijk vastgoed in Nederland. Koppeling van verschillende databronnen over bezit, functie en energieverbruik geeft een sectorbeeld voor onderwijs, sport, cultuur, welzijn, ambtelijke huisvesting en overig gemeentelijk bezit. Dit onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van het maatschappelijk vastgoed, het huidig energieverbruik en de CO2 uitstoot.

Het gemeentelijk bezit is bepaald door een koppeling te maken tussen Kadaster en BAG. Daarmee is al het gemeentelijk eigendom in beeld, maar weten we nog niet welke functie de gebouwen hebben. Republiq verzamelt en koppelt gegevens van het maatschappelijk vastgoed in Nederland. Dat brengen we samen in het Republiq Data Lake. Naast eigen inventarisaties maken we gebruik van open bronnen zoals Kadaster, BAG, CBS, en DUO. Daarnaast zijn bronnen van samenwerkingspartners zoals Mulier, Geodan, verschillende sportbonden en koepels verwerkt. Deze bronnen geven een beeld van het gebruik van het gemeentelijk vastgoed. Bovendien worden hiermee de gebouwen toegevoegd die niet in bezit zijn, maar wel een functie hebben op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en cultuur.

Gerelateerd

Sectorale routekaart Maatschappelijk Vastgoed

Bekijk video