Terug naar Kennis

Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2020

Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
s.de.clerck@republiq.nl
Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
Houdt van structuur en inzicht. Verstouwt bergen werk met een ijzeren discipline. Loopt de marathon binnen 3 uur.

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed bestaat vijf jaar. In die vijf jaar hebben we een waardevolle basis opgebouwd met betrouwbare data over het gemeentelijk vastgoed. De afgelopen jaren hebben we steeds duidelijkere en betere afspraken gemaakt over de wijze van registratie en benchmarking. En daar zijn we trots op. In de marktrapportage gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen. We kijken onder meer specifiek naar de welzijnsportefeuille, hebben aandacht voor de kernportefeuille en nemen de gebruikerstevredenheid onder de loep.

Kijk op de website voor meer informatie over de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.

Gerelateerd

Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2020

Bekijk video