Terug naar Kennis

Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2019

Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
s.de.clerck@republiq.nl
Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
Houdt van structuur en inzicht. Verstouwt bergen werk met een ijzeren discipline. Loopt de marathon binnen 3 uur.

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed omvat circa 30% van al het gemeentelijk vastgoed in Nederland en bijna 60% van het gemeentelijk vastgoed van de grote gemeenten (G4 & G40). Daarmee geeft de benchmark een representatief beeld van het totaal aan gemeentelijk vastgoed in Nederland. In de marktrapportage besteden we aandacht aan de belangrijkste inzichten en kengetallen. We kijken onder meer naar de beschikbaarheid van sportvoorzieningen, de doelmatigheid van de organisatie en de verduurzamingsopgave.

Kijk op de website voor meer informatie over de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.

Gerelateerd

Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2019

Bekijk video