Terug naar Kennis

Leegstaand vastgoed voor dak- en thuislozen

Wouter
W.J.G. van der Does MSc.
06 128 953 29
w.van.der.does@republiq.nl
Wouter
W.J.G. van der Does MSc.
06 128 953 29
Heeft oog voor detail en dat zie je terug in zijn werk. Houdt van kunst en mooie dingen.

Volgens de landelijke monitor van het CBS staat er in Nederland een groot aantal vierkante meters leeg. Tegelijkertijd is er een tekort aan woonruimte voor kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder dak- en thuislozen. De problematiek is groot, het aantal dak- en thuislozen in Nederland is opgelopen tot bijna 40.000 personen. Hierbij gaat het om onder andere kwetsbare mensen, mensen met weinig financiële middelen en jonge alleenstaande moeders. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde Republiq een methode om de leegstaande vierkante meters te inventariseren voor 48 gemeenten. Deze leegstaande vierkante meters zijn potentieel geschikt voor de huisvesting van deze doelgroep.

Onze aanpak

Op basis van open data en data van Republiq is al het publiek en maatschappelijk vastgoed in deelnemende gemeenten in kaart gebracht. Hiervoor maakten we onder andere gebruik van Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. De gebouwen waarvan de functie en het gebruik onbekend zijn, zijn bestempeld als potentieel geschikt. Gemeenten zijn vervolgens gevraagd deze gebouwen te valideren en de gebouwgegevens te verrijken.

De inventarisatie is ondertussen afgerond en het Rijksvastgoedbedrijf is samen met de deelnemende gemeenten aan de slag met de resultaten.

Download(s)

Gerelateerd

Leegstaand vastgoed voor dak- en thuislozen

Bekijk video