Terug naar Kennis

Krijtland Wonen stelt met Pien portefeuillestrategie op

Stefan
ir. S.J.M. van Hoef MRE
06 515 339 65
s.van.hoef@republiq.nl
Stefan
ir. S.J.M. van Hoef MRE
06 515 339 65
Vrolijke initiatiefnemer. Schudt naast alle kennis van de corporatiesector ook zo 100 goede restaurants uit zijn mouw.

Krijtland Wonen heeft in samenwerking met Republiq en Pien – ons wonderkind in vastgoeddata – een duurzame en haalbare portefeuillestrategie opgesteld.

Data, data, data.

Op 1 januari 2021 fuseerden Woningstichting Simpelveld en Krijtland Wonen tot één corporatie. Een fusie die bijdraagt aan de slagkracht van de corporatie, maar ook een fusie die vraagt om extra inzichten in de portefeuille en vooral de context van de portefeuille. Pien – ons wonderkind in vastgoeddata – koppelt open data over de regio aan eigen data van Krijtland Wonen. Dat geeft inzicht in de ontwikkeling van de doelgroep, de betaalbaarheid van de portefeuille, de leefbaarheid van wijken en de duurzaamheid en kwaliteit van complexen. Met die stevige feitenbasis is een concrete koers en wensportefeuille opgesteld.

Kennis en ervaring uit de organisatie

De medewerkers van Krijtland Wonen hebben complexen of gebieden ‘genomineerd’. Met een nominatie zeggen ze eigenlijk: ‘let op, hier is iets bijzonders aan de hand.’ Pien weegt de nominaties ten opzichte van KPI’s uit data en maakt een ranking van complexen. In 3 complexsessies hebben we de 80 hoogst gerankte complexen besproken. De medewerkers bepalen gezamenlijk een strategielabel per complex. Denk daarbij aan sloop / nieuwbouw, renovatie of verduurzaming. Dankzij de voorbereiding van Pien kan dit op tempo: gemiddeld 5 minuten per complex.

Een haalbare strategie

Bij de eerste doorrekening van de portefeuillestrategie bleek dat de doelstelling op CO2-reductie gehaald wordt binnen de financiële normen van Autoriteit woningcorporatie (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hét bewijs dat een logische koers op basis van data en een vertaalslag naar complexen door medewerkers een ijzersterkte combinatie vormen. De strategielabels zijn bovendien zo concreet en gedragen dat Krijtland Wonen meteen aan de slag kan!

"Met Republiq hebben we een intensief project doorlopen om inzicht te krijgen in ons vastgoed en grip te krijgen op onze opgaven voor de komende jaren. Stefan en Sara van Republiq zorgden voor een sterke begeleiding. Zo ontstond een samenspel van data, kennis en kunde van beide kanten. Met als resultaat een gedegen plan voor onze organisatie. Én er is een basis voor de verdere uitwerking en concretisering de komende periode."Michiel Sluijsmans, directeur-bestuurder Krijtland Wonen.

Download(s)

Gerelateerd

Krijtland Wonen stelt met Pien portefeuillestrategie op

Bekijk video