Terug naar Kennis

Ketensamenwerking bij Woningstichting Maasvallei

Nori
N.A.M.P. van den Biggelaar MSc.
06 185 892 93
n.van.den.biggelaar@republiq.nl
Nori
N.A.M.P. van den Biggelaar MSc.
06 185 892 93
Serieus. Ambitieus. Zit graag aan tafel om, altijd met een vrolijke inslag, de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Bij de uitvoering van het niet-planmatig onderhoud komen veel disciplines kijken. Een timmerman, elektricien, loodgieter, sloper, stukadoor en zo verder. Om over asbest maar te zwijgen. De aansturing van al die partijen kost tijd. Veel tijd. Standaardisatie is nagenoeg onmogelijk. Corporaties zoeken daarom naar een andere, efficiënte en effectieve manier van samenwerken. Het alternatief ligt voor de hand: kiezen voor een beperkt aantal partners, en met hen een ketensamenwerking aangaan.

Onder ketensamenwerking verstaan wij: “Het slim samenwerken met de schakels (bedrijven) binnen de keten aan één proces. Deze samenwerking leidt tot meer dan wat individueel haalbaar is. Openheid en vertrouwen vormen de basis van voortdurend leren, continu verbeteren en er gezamenlijk beter van worden.“ In de praktijk betekent dit vaak een samenwerking tussen corporatie en bouwkundige partijen, die een behoorlijk aantal disciplines in eigen huis hebben. Zij zijn gewend om specialistische partijen aan te sturen en leggen afspraken door in de keten. De corporatie focust zich minder op proces en meer op resultaat.

Zo ook Woningstichting Maasvallei, die een ketensamenwerking is gestart voor het niet-planmatig onderhoud (reparatie- en mutatieonderhoud). Samen met Maasveste Berben Bouw en GrausBouw gaat ze de samenwerking aan om haar niet-planmatig onderhoudsproces efficiënter en effectiever in te richten. Republiq heeft Maasvallei ondersteund bij de selectie van de twee ketenpartners. Momenteel begeleiden we de ontwikkelfase. Het motto is ‘in één keer goed’. Bijvoorbeeld 'One call does it all': direct een afspraak inplannen met de huurder bij de eerste melding. Of over 'First time fix': zoveel mogelijk reparatieverzoeken in één keer oplossen, zonder vervolgafspraken. Om dat te bereiken zijn we bezig met processen opnieuw inrichten, systeemkoppelingen realiseren en afspraken vastleggen over prestaties, kwaliteit en prijs. Het doel is om per 1 januari 2023 voortvarend met elkaar van start te gaan. Op naar een succesvolle samenwerking: van voortdurend leren, continu verbeteren en samen beter worden!


Download(s)

Gerelateerd

Ketensamenwerking bij Woningstichting Maasvallei

Bekijk video