Terug naar Kennis

In welke woningen willen we wonen?

Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
s.de.clerck@republiq.nl
Sander
mr. drs. A.F. de Clerck
06 111 064 65
Houdt van structuur en inzicht. Verstouwt bergen werk met een ijzeren discipline. Loopt de marathon binnen 3 uur.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen het woongenot (woontevredenheid) van bewoners en de kenmerken van de woning waar ze in wonen. Daarbij kijken we niet alleen naar de kenmerken van de woning maar ook naar de karakteristieken van de buurt waar de woning gelegen is. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan de woningbouwopgave van de komende jaren. Er is veel aandacht voor het aantal woningen dat gebouwd moet worden. Het is echter ook belangrijk om de juiste woningen te bouwen. Op de juiste plekken.

Gerelateerd

In welke woningen willen we wonen?

Bekijk video