Big data en tooling

Big data. Om het disruptive te noemen is misschien een beetje hoogdravend, maar wij geloven wél dat de beschikbaarheid van data een nieuwe fase in het vastgoed en de stadsontwikkeling inluidt. Data helpt om onderbouwde beslissingen te nemen. Beslissingen die langer houdbaar zijn en beslissingen die beter bij jou en alle betrokkenen passen.

Onze ervaren analisten en data-experts nemen je bij de hand en banen zich samen met jou een weg door de talloze informatiebronnen, innovaties, trends en belangen die relevant zijn voor jouw vraagstuk. We maken gebruik van de allernieuwste technieken om data te verzamelen, analyseren en visualiseren — sterker nog, veel van die technieken ontwikkelen we zelf, zodat we zeker weten dat we voorop blijven lopen.

Wel belangrijk om even te melden: Republiq richt zich op publiek vastgoed en het publiek belang. We gebruiken data dus altijd verantwoord en blijven daarom uit de buurt van persoonsgegevens — zoals het hoort.

Republiq

Interactieve tools

We stellen onze eigen tools beschikbaar zodat jouw werk gemakkelijker wordt. Als een product zijn meerwaarde bewijst, bouwen we het om tot een interactieve tool. Zo pluk je met een beperkte investering de vruchten van oplossingen die hun nut en waarde al bij organisaties hebben bewezen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden.

Smart City Planning

Meet de dynamiek van de stad. Weet waar interventies nodig zijn. Krijg een goed beeld van het maatschappelijk vastgoed in wijken en buurten.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Asset Labs voor gemeenten

Tool voor de portefeuillemanager van gemeenten. Al het vastgoed overzichtelijk op een rij en op een kaart. Bedenk en reken door wat je toekomstplannen zijn.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Asset Labs voor woningcorporaties

Compleet instrumentarium voor de assetmanager van de corporatie. Analyseer het bezit en stippel een strategie uit voor de toekomst.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

Dé benchmark i.s.m. 25 gemeenten en Tias School for business and society. Voor vergelijking en vooral om van elkaar te leren. Een waardevol netwerk voor de professionalisering van de vastgoedsturing.

lees meerkeyboard_arrow_right
Republiq
Republiq

Data consultancy

We zijn handig met data. We zijn handig met structuur. We helpen onze opdrachtgevers om hun eigen data van waarde te laten zijn en lopen stad en land af op zoek naar databronnen die daar iets aan toevoegen. Die data analyse kan bijvoorbeeld helpen bij een beter zicht op het eigen vastgoed, de analyse van de wachtlijsten van een woningcorporatie, analyse van de roosterefficiency van de hogeschool, de signalering van opkomende wijken, de waardering van woningportefeuilles of bij een nulmeting voor duurzame schoolgebouwen.

Kortom: er kan veel, er wordt veel geëxperimenteerd en de ontwikkelingen gaan razendsnel.

Data-analyse Parteon
Woningcorporatie Parteon heeft data als speerpunt en heeft afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het inventariseren van de belangrijkste gegevens van haar 18.000 woningen. Republiq helpt Parteon om deze databronnen om te zetten in waardevolle informatie voor de vastgoedsturing.
Data-check gemeente Nijmegen
Data op orde. Dat is de ambitie van veel gemeenten. En een harde voorwaarde voor professionele vastgoedsturing. Data op orde begint bij een goede structuur. Republiq voerde een check uit op de gemeentelijke bronsystemen en adviseerde over een vernieuwde indeling van de gegevenshuishouding.
Erfpachtherziening Amsterdam
Wij hielpen het college bij de keuze voor een nieuw erfpachtstelsel. Om daarvan de consequenties te overzien moet je handig zijn met mega data bestanden. Om de overstap van 195.000 woningbezitters vlekkeloos te laten verlopen moet je een kei zijn in het koppelen van databestanden en het bewaken van de consistentie van de afgesproken lijn. Republiq is de stille kracht achter de schermen.
Grip op data en definiëren KPI's Rijksvastgoedbedrijf
Het bezit van het Rijksvastgoedbedrijf is zo divers dat de typologie al bijna een boekwerk wordt. Hoe hou je dan toch structuur in de verhuur van al deze gronden en gebouwen? Republiq heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf de prestatie indicatoren benoemd om op de portefeuille te sturen. Die prestatie indicatoren vormen de basis voor een eenduidige datastructuur.
Analyse van de wachtlijst woningcorporatie Huis en Erf
Welke woningen zijn het meest populair? En zien we dat ook terug in de renovatievoorstellen van de afdeling vastgoed? En hebben de jongeren in Schijndel en Sint Michielsgestel eigenlijk wel kans om aan een woning te komen? De analyse van de wachtlijst (natuurlijk netjes geanonimiseerd) geeft waardevolle input voor de investeringsplanning voor de komende jaren.
Republiq
Republiq
Sander vertelt je graag meer

s.de.clerck@republiq.nl