WAAROM REPUBLIQ

Republiq is een jong bedrijf met veel ervaring. Onze ambitie is stevig. We willen zoveel mogelijk partijen helpen financieel en maatschappelijk rendement op vastgoed te verbeteren. Door innovatieve oplossingen bieden we een bijdrage aan de professionalisering van de vastgoedsector. Hiervoor bouwen we een team op met adviseurs met een frisse, slimme kijk op vastgoed die onze betrokkenheid bij de vraagstukken van onze opdrachtgevers delen. We geloven namelijk sterk in de creatieve kracht van samenwerking. Zowel binnen ons eigen team als met onze opdrachtgevers.

HET TEAM

Een jong bedrijf met ervaren krachten

Marten Middendorp

Marten Middendorp

Marten heeft zich gespecialiseerd in complexe vastgoedvraagstukken bij corporaties, gemeenten en hogere overheden. Hij combineert een sterk analytisch inhoudelijke focus met gevoel voor de politieke en bestuurlijke mechanismen. Hij is in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te denken en weet ingewikkelde problematiek te vertalen naar heldere beslispunten.

Marten studeerde Civiele Technologie en Management aan de Universiteit Twente (2002) en volgde later de opleiding Master of Real Estate in Amsterdam (2010). Marten heeft 12 jaar voor een groot adviesbureau gewerkt en was daar uiteindelijk managing partner.

Voorbeelden van zijn advieswerk: doorlichting vastgoed gemeente Utrecht, verbeterplan Leidse vastgoedorganisatie of de portefeuillestrategie voor Woonplus.

Peter Korst

Peter Korst

Peter heeft als doel besluitvorming in het publiek vastgoed meer evidence-based te maken. Hij wil gemeentes en woningcorporaties beter gebruik laten maken van de eigen data. Om hieraan vervolgens openbare, big data toe te voegen om te komen tot de juiste keuzes voor de portefeuillestrategie of een investeringsbesluit. Peter is daarbij sterk analytisch onderlegd en altijd op zoek om complexe vraagstukken inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen.

Peter studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (2002) en volgde later de opleiding Master in Real Estate in Antwerpen (2005). Peter heeft in de afgelopen 14 jaar aan meerdere kanten van de tafel gewerkt. Hij werkte als adviseur, ontwikkelingsmanager en als productontwikkelaar.

Voorbeelden van zijn projecten zijn: ontwikkeling Asset Labs voor woningcorporaties en de nieuwe Benchmark voor Gemeentelijk Vastgoed.

Sander de Clerck

Sander de Clerck

Sander is gespecialiseerd in data- en vastgoedvraagstukken bij gemeenten en woningcorporaties. Hij heeft plezier in het structureren en analyseren van complexe vraagstukken. Hij heeft veel ervaring op het gebied van portefeuille- en assetmanagement en heeft een sterk gevoel voor de maatschappelijk en politieke context. Sander combineert zijn inhoudelijke ervaring met uitgebreide kennis op het gebied van (big) data analyse en ontwikkeling van tooling en software. Doordat hij kennis heeft van de context weet hij de juiste patronen te ontdekken en inzichten te bieden die voor de gebruiker ook echt relevant zijn. Sander is enthousiast en brengt dat ook over op zijn opdrachtgevers.

Sander studeerde onder meer Rechten en Planologie (beide aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Hij werkte hiervoor zes jaar als adviseur.

Voorbeelden van zijn advieswerk: doorlichting van de gemeentelijke vastgoedportefeuille van ’s-Hertogenbosch, ontwikkeling Asset Labs voor woningcorporaties en begeleiding van de nieuwe Benchmark Gemeentelijk Vastgoed.

ir. M.H. Middendorp MRE

m.middendorp@republiq.nl
+31 (0) 6 51 655 621

ir. P. Korst MRE

p.korst@republiq.nl
+31 (0) 6 51 646 966

mr. drs. A.F. de Clerck

s.de.clerck@republiq.nl
+31 (0) 6 11 106 465

Sara Rieuwerts

Sara Rieuwerts

Sara is expert op het gebied van data-visualisatie. Door haar gedreven houding en kritische blik komt zij altijd tot de kern van de vraag en weet dit zo te vertalen dat zelfs de meest complexe zaken eenvoudig lijken. Haar kracht is het maken van de koppeling tussen de abstracte data en het verhaal van de gebruiker. Zij zet dit om in dashboards die gebruiksvriendelijk zijn en de zaken precies weergeven. Zij is een belangrijke schakel tussen een datadump en een overzichtelijke vastgoedtool. Sara structureert en geeft vorm.

Sara wordt enthousiast van complexe data-vraagstukken waar zij haar creativiteit in kwijt kan.
Sara studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en sloot dit af met de master
Real Estate and Housing (2014).

Voorbeelden van haar werk zijn: het ontwikkelen van Asset Labs bij woningcorporaties, het maken van de dashboards voor de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed en de Smart Cities-tool voor de gemeente Groningen.

Martie Jacobs

Martie Jacobs

Martie is gespecialiseerd in innovatieve aanbestedingen en geïntegreerde contractvormen van (maatschappelijk) vastgoed binnen de (semi) publieke sector. Ze combineert nieuwe kennis met haar ervaring en verkent hierbij nieuwe aanpakken. Ze helpt haar opdrachtgever verder bij uitdagende vraagstukken die vragen om ‘vrij denken’. Hierbij vervult ze een coachende rol voor onder andere projectleiders en directeuren.

Martie studeerde Real Estate aan de Technische Universiteit Eindhoven (1988) en volgde later een Master Facility Management aan de Rijksuniversiteit Groningen (1997). Martie heeft veel ervaring in PPS projecten en werkte afgelopen 20 jaar voor en met veel verschillende overheden. Ze gaf leiding aan een adviesbureau gespecialiseerd in publiek-private samenwerkingen en was hier uiteindelijk directeur.

Voorbeelden van haar advieswerk zijn: gebiedsconcessie Hart van Zuid Rotterdam, nieuwbouw RIVM Bilthoven, renovatie en nieuwbouw Internationale School Eindhoven en nieuwbouw Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen.

Sjoerd Aalbers

Sjoerd Aalbers

Sjoerd werkt graag op het raakvlak tussen vastgoed en financiën. Voor vastgoedprojecten maakt hij de haalbaarheid en risico’s inzichtelijk en bepaalt hij de wijze van contractering en financiering. Voor vastgoedportefeuilles voert hij financiële analyses en waarderingen uit. Door net even meer details op te nemen en net even iets verder te kijken, komt Sjoerd tot vernieuwende en passende oplossingen.

Sjoerd studeerde Civiele Technologie en Management aan de Universiteit Twente en volgde later de opleiding tot Chartered Financial Analyst (CFA), een internationale financiële opleiding tot investeringsanalist. Sjoerd heeft hiervoor 10 jaar voor een groot adviesbureau gewerkt.

Voorbeelden van zijn advieswerk: doorbelasting huisvestingskosten Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, financieel advies voor DBFMO-contract Het Gelders Huis en de waardering van de vastgoedportefeuille van Gemeente Rotterdam.

ir. S. Rieuwerts

s.rieuwerts@republiq.nl
+31 (0) 6 28 906 531

ir. M.A.M. Jacobs MFM

m.jacobs@republiq.nl
+31 (0) 6 52 633 796

ir. S.G. Aalbers CFA

s.aalbers@republiq.nl
+31 (0) 6 46 337 954

Arjan Verboom

Arjan Verboom

Arjan helpt publieke opdrachtgevers bij de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed, door toepassing van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen. Zijn kracht ligt in de vertaling van ambities en doelstellingen naar een concrete huisvestingsvraag. Arjan is toegankelijk en betrokken en weet dankzij zijn analytisch vermogen snel de rode draad te ontrafelen.

Arjan studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Arjan heeft hiervoor 5 jaar voor een adviesbureau gespecialiseerd in publiek private samenwerking gewerkt.

Voorbeelden van Arjan zijn advieswerk zijn: gebiedsontwikkeling Hart van Zuid Rotterdam, nieuwbouw en renovatie van het Provinciehuis Gelderland (DBFMO), nieuwbouw van cultuurcluster Westluidense Poort Tiel (DBMO) en renovatie van het Stadhuis Tiel (E&B).

Stefan Suntjens

Stefan Suntjens

Stefan richt zich op de vertaalslag van organisatiestrategie naar vastgoedstrategie bij (semi)publieke opdrachtgevers. Daarnaast houdt hij zich bezig met de initiatieffase van bouwtrajecten, zoals het opstellen van programma’s van eisen / vraagspecificaties. Stefan kan zich goed inleven in het perspectief en de belangen van zijn opdrachtgever. Daarnaast is hij analytisch sterk en ondernemend.

Stefan studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en sloot dit af met de master Real Estate Management & Development (2014). Daarnaast volgde hij twee certificaatprogramma’s bij de faculteit Technische Bedrijfskunde. Stefan werkte hiervoor twee jaar als adviseur bij een adviesbureau en voor een grote zorginstelling.

Voorbeelden van zijn advieswerk: business case centrale bibliotheek Rotterdam, voorzieningenplanning gemeente Groningen en de herhuisvesting/renovatie Waterschap Limburg.

Mark Vroling

Mark Vroling

Mark maakt de verbinding tussen de IT-vraagstukken en tooling van Republiq. Zo is hij onder andere bezig met het doorontwikkelen van het Identity & Access Management en het schrijven van scripts om datafouten op te sporen en op te lossen. Hij heeft er lol in om de dingen beter en vooral sneller te kunnen laten draaien. Mark is energiek en vindingrijk.

Mark is zijn studie begonnen met een bachelor Business & IT aan de Universiteit Twente. Hij studeert nu aan de Technische Universiteit Eindhoven en volgt een master in Data Science in Engineering en een master in Business Information. Hij studeert in 2017 af.

Mark is sinds juni 2016 werkzaam bij Republiq. Hij werkt aan de doorontwikkeling van Asset Labs en de Benchmark gemeentelijk vastgoed.

ir. J.A. Verboom

a.verboom@republiq.nl
+31 (0) 6 25 065 525

ir. S.L.W. Suntjens

s.suntjens@republiq.nl
+31 (0) 6 82 296 971

M. Vroling

m.vroling@republiq.nl
+31 (0) 6 50 271 120

Gijs Kant

Gijs Kant

Gijs ziet uitdaging in het doorgronden van complexe vraagstukken van publieke opdrachtgevers. Hij richt zich daarbij o.a. op de initiatieffase van bouwtrajecten. Door zijn analytische vaardigheden doorgrondt hij het exploitatievraagstuk snel en komt daarbij samen met de opdrachtgever tot een passende oplossing. Gijs heeft een achtergrond in geïntegreerde contractvormen in infrastructurele projecten en neemt deze mee in zijn vastgoedprojecten. Daarnaast staat hij open voor nieuwe ontwikkelingen en brengt dit graag met enthousiasme over op zijn opdrachtgever. Gijs is proactief en sociaal.

Gijs studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en sloot dit af met de master Real Estate Management and Development (2013). Gijs heeft hiervoor 3 jaar bij een groot ingenieursbureau gewerkt waarbij zijn focus op geïntegreerde contractvormen en aanbestedingen lag. Daar heeft hij ervaringen opgedaan in zowel in de initiatief-, ontwikkel als realisatiefase uitgevoerd.

Yonne Huissoon

Yonne Huissoon

Yonne is een analytische en communicatief vaardige young professional. Zij ziet uitdagingen in complexe materie toe eigenen en dit om te zetten in helder advies. Met een achtergrond in sociale en economische geografie kan zij processen en veranderingen in de samenleving goed analyseren en omzetten in concrete aanbevelingen. Eén van haar sterke kanten is tot de kern van een probleem komen en hierbij creatieve oplossingen bieden.

Yonne studeerde sociale geografie en planologie in Amsterdam en vervolgde haar studie met een master economische geografie in Utrecht. Daarnaast heeft zij ervaring als consultant binnen een grote commerciële vastgoed organisatie alsmede bij een ingenieursbureau.

Voorbeelden van haar advieswerk zijn: vastgoedstrategie HvA, organisatiestrategie HvA, advieswerk huisvestingsplan Gemeente Den Haag

Gijs Heeren

Gijs Heeren

Gijs heeft een achtergrond in financieel management en krijgt energie van het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van een project. Hij heeft een analytische kijk op zaken en onderbouwt zijn besluiten graag met cijfers en feiten. Daarnaast heeft hij ervaring met data-analyse en met project- en procesmanagement.

Gijs studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en volgende daarna een Master Strategic Management in Rotterdam. Hij werkte hiervoor als business consultant bij een bureau dat zich bezighoudt met operationele vraagstukken en als consultant bij een treasury management bureau.

Voorbeelden van zijn advieswerk: huisvestingsmodel en financieel model Hogeschool van Amsterdam

ir. G. Kant

g.kant@republiq.nl
+31 (0) 6 12 560 937

Y. Huissoon MSc.

y.huissoon@republiq.nl
+31 (0) 6 57 309 304

G.J.G.M. Heeren MSc.

g.heeren@republiq.nl
+31 (0) 6 25 032 694

Ingrid Janssen

Ingrid Janssen

Ingrid wil steden slimmer maken door data over de stad, haar gebouwen en haar gebruikers beter te benutten. Door haar ervaring met vastgoedbenchmarking kent ze de nog onbenutte mogelijkheden van data. Ze wil voorop lopen bij de ontwikkeling van nieuwe Smart City initiatieven. Hierbij durft ze nieuwe paden te bewandelen. Haar doel is hiermee de besluitvorming over onze gebouwde omgeving te verbeteren.

Ingrid studeerde Technische Bedrijfskunde (1992) en Bouwkunde (1997). In 2011 promoveerde ze aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ingrid is als associate professor tevens verbonden aan TIAS School for Business & Society.

Voorbeelden van haar projecten zijn: de nieuwe Benchmark voor Gemeentelijk Vastgoed en Vastgoedsturing Nieuwe Stijl.

Jan Hoogendoorn

Jan Hoogendoorn

Jan voegt rekenkracht toe aan het team van Republiq. Met zijn wiskundige achtergrond haalt hij plezier uit het puzzelen met grote hoeveelheden ongestructureerde data, het vinden van de verbanden hierin en het filteren van de nuttige informatie. Hiermee draagt hij bij aan het ontwikkelen van een passend, evidence-based advies voor de opdrachtgever.

Jan werkt sinds april 2017 bij Republiq en werkt onder meer aan het ontwikkelen van Smart Cities voor de gemeente Groningen.

Jan studeerde Econometrie & Operationele Research aan de Universiteit van Tilburg (2017) en zal in de toekomst een masteropleiding in Business Analytics volgen bij dezelfde instelling.

Has van der Zanden

Has van der Zanden

Has houdt zich graag bezig met complexe vraagstukken rondom de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed. Hij helpt publieke opdrachtgevers graag in het maken van strategische beslissingen met betrekking tot innovatieve contract- en aanbestedingsvormen. Zijn kracht ligt in het analytisch benaderen van deze vraagstukken en hanteert daarbij altijd een frisse blik. Op die manier weet Has tot creatieve en passende oplossingen te komen.

Has studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en sloot dit af met een master Construction Management and Engineering (2013). Has heeft hiervoor 3 jaar bij een groot adviesbureau gewerkt op het gebied van geïntegreerde contractvormen en aanbestedingen in de infrastructurele sector.

Has is sinds 1 juli 2017 werkzaam bij Republiq en houdt zich bezich met contract- en aanbestedingsvraagstukken.

dr. ir. ing. I.I. Janssen

i.janssen@republiq.nl
+31 (0) 6 17 403 233

J.H. Hoogendoorn BSc.

j.hoogendoorn@republiq.nl
+31 (0) 6 18 437 605

ir. H. van der Zanden

h.van.der.zanden@republiq.nl
+31 (0) 6 57 309 335

Stef de Vos

Stef de Vos

Stef heeft de drijfveer om complexe beslissingen binnen het maatschappelijk vastgoed te vergemakkelijken. Hij gaat graag grondig de diepte in, om vervolgens terug komen met genoeg informatie om een beslissing te vereenvoudigen zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.

Stef heeft Real Estate Management & Development aan de TU Eindhoven gestudeerd en heeft ervaring in verschillende fases en niveaus van vastgoed exploitatie in een publieke omgeving. Van analyse en onderzoek, tot exploitatie en beheer. Stef heeft hiervoor een management traineeship doorlopen en afgerond bij een groot Nederlands vervoersbedrijf.

Stef is sinds 1 september 2017 werkzaam bij Republiq en houdt zich bezig met vraagstukken in gemeentelijk vastgoed. Voorbeelden van zijn advieswerk zijn: Ambtelijke huisvesting gemeente Leiden en Vastgoedorganisatie gemeente Nijmegen.

Gerlof Bremmer

Gerlof Bremmer

Gerlof is een nieuwkomer in de wereld van het vastgoed maar niet in de wereld van Big Data. Hierdoor is hij in staat om evidence based beslissingen te nemen en ongestructureerde data te filteren waardoor advies een grondige onderbouwing heeft. Zijn ambitie is om met behulp van data een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke projecten.

Gerlof werkt sinds september bij Republiq en werkt onder andere aan de Benchmark Gemeentelijk vastgoed en de structurering van data binnen Republiq.

Gerlof studeert Data Science: Business & Governance aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich bezighoudt met statistisch programmeren, het analyseren van data en voorspellen op basis van deze data. Hij zal hier in 2018 afstuderen.

Iris Clerx

Iris Clerx

Iris wordt graag uitgedaagd om te kijken naar welke rol (big) data kan spelen in het vertalen van complexe vraagstukken naar oplossingen. Ze haalt plezier uit het analyseren van grote hoeveelheden ongestructureerde data, het herkennen van patronen hierin en het visualiseren van belangrijke informatie. Ze beschikt over een sterk analytisch vermogen, is resultaatgericht en heeft aandacht voor details.

Iris studeerde Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool in Den Bosch en volgt nu de masteropleiding Data Science: Business and Governance aan de Universiteit van Tilburg. Ze studeert hier begin 2018 af.

Iris is sinds september 2017 aan het afstuderen bij Republiq en analyseert de beleidsdoelen van bibliotheken aan de hand van open data.

ir. S. de Vos

s.de.vos@republiq.nl
+31 (0) 6 83 918 190

G. Bremmer

g.bremmer@republiq.nl
+31 (0) 6 45 185 127

I. Clerx

i.clerx@republiq.nl
+31 (0) 6 29 746 245

Norbert A’Campo

Norbert A’Campo

Norbert heeft de ambitie om beleidsondersteunende tools binnen het maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen die intuïtief te gebruiken zijn. Zijn tools worden onder de motorkap aangedreven door slimme (AI) algoritmen. Voor Norbert is het niet alleen belangrijk dat de tools die hij ontwikkelt goed werken, maar ook dat deze een sterke vormgeving hebben.

Hij heeft na zijn bachelor in de wiskunde zowel een technische als een economische master gevolgd in Utrecht en in Amsterdam.

Sinds 2017 werkt hij voor Republiq aan onder andere de benchmark gemeentelijk vastgoed.

Eva Gaaff

Eva Gaaff

Eva houdt van een uitdaging. Ze krijgt energie van het oplossen van complexe vraagstukken; van de juiste aanbestedingsstrategie tot het weer op de rails krijgen van samenwerkingsprocessen. Ze doorziet snel welke belangen er spelen en helpt opdrachtgevers om deze boven tafel te halen. Eva is analytisch en legt de lat graag nét iets hoger; ook in de vertaalslag naar strategie en concrete afspraken.

Ze heeft Bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. De afgelopen jaren werkte Eva voor het projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam aan diverse gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Hier deed ze onderzoek naar publiek-private samenwerking en werkte eerder onder andere aan innovatieve aanbestedingen en projecten met geïntegreerde contractvormen.

Vera Kos

Vera Kos

Vera houdt zich graag bezig met ingewikkelde vraagstukken van (semi-) publieke opdrachtgevers waarbij alle beschikbare data zo optimaal mogelijk wordt benut. Haar kracht ligt in het overzichtelijk maken van grote stukken informatie met oog voor detail. Vera beschikt over een zeer onderzoekende houding en heeft brede interesses. Haar ambitie is om een grote bijdrage te leveren aan de toepassing en gebruik van data in het maatschappelijke vastgoed.

Vera heeft Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gestudeerd en volgde later de master Construction Management and Engineering (2017). Ze heeft veel ervaring met kwalitatief & kwantitatief onderzoek en haar afstudeeronderzoek was gericht op organisatiecultuur en Het Nieuwe Werken.

Sinds 1 januari 2018 is Vera werkzaam bij Republiq en werkt onder meer aan het ontwikkelen van een voorzieningenvisie voor de gemeente Rotterdam.

N. A’Campo MSc.

n.acampo@republiq.nl
+31 (0) 6 22 038 125

ir. E. Gaaff

e.gaaff@republiq.nl
+31 (0) 6 11 48 28 73

ir. V. Kos

v.kos@republiq.nl
+31 (0) 6 12 54 66 35

Nynke Wertenbroek

Nynke Wertenbroek

Nynke vindt de katalyserende werking die vastgoedontwikkelingen op de omgeving kunnen hebben fascinerend. Voor haar afstuderen is zij daarom ook de uitdaging aangegaan om door middel van big data te kijken wat de impact van stedelijke iconen is op de sociaal economisch en fysieke omgeving. Hierbij richt ze zich op de mogelijkheden om door middel van big data grip te krijgen op complexe besluitvormingsprocessen en stedelijke veranderingen die met deze iconische projecten gepaard gaan.

Nynke heeft Bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft en is momenteel bezig met de afronding van haar master Management in the Built Environment.

Vanaf februari 2018 voert Nynke haar afstudeeronderzoek uit bij Republiq.

N. Wertenbroek, BSc.

n.wertenbroek@republiq.nl
+31 (0) 6 42 23 66 01

HET KANTOOR

Bovenin een oude watertoren