Een goede vraag is vaak al de helft van de oplossing. Soms is een vraag eenvoudig te duiden, maar vaak niet. Wij vragen door en gaan samen met u op zoek naar de kern van de behoefte. Wij helpen partijen om vat te krijgen op complexe vraagstukken in het vastgoed. Wij kraken lastige puzzels, maar helpen tegelijkertijd de organisatie om stappen te zetten. Op deze pagina geven we een indruk van de vraagstukken waar wij ons in thuis voelen.

Big data en vastgoedsturing

Waardering en haalbaarheid

Strategie en besluit

Organisatie en coaching

ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Advies

 • Vastgoedsturing
 • Dealmaking / contractering
 • Strategisch voorraadbeleid
 • Selectie / aanbesteding
 • Samenwerkingsstrategie / PPS
 • Meerjarenperspectief
 • Doorrekenen strategie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Benchmarking
 • Grondexploitatie
 • Herbestemming
 • Wijk- en gebiedsvisie

Advies

 • Prestatiemeting
 • Due diligence
 • Haalbaarheidsanalyse
 • Businesscase
 • Waardering gebouwen
 • Waardering portefeuille
 • Dispositie
 • Risicomanagement
 • Optimalisatie onderhoud
 • Herstelplan
 • Ratio analyse (AW WSW)
 • Assetmanagement

Advies

 • Beleidssimulatie
 • Financieringsstrategie
 • Verduurzaming
 • Organisatieontwikkeling
 • Opbrengstpotentie
 • Portefeuillemanagement
 • Vastgoedmanagement
 • Coaching van het management
 • Outsourcing en aanbesteding
 • Fusie begeleiding
 • Interim- en crisismanagement

Tools

 • Asset labs woningcorporaties
 • Asset labs gemeenten
 • Big data abonnementen
 • Standaard rekenmodellen
 • Dashboards
 • Maatwerk rekenmodellen